کلیدواژه‌ها = معماری ایرانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی گونه‌های کهن الگوی چلیپا در معماری ایرانی

دوره 13، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 125-143

منصوره محسنی؛ متین باستان فرد


3. بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جهت گیری، نمونه موردی: خانه ی عباسیان کاشان

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 75-90

مهدی سهیلی فرد؛ حمید اخترکاوان؛ سلوا فلاحی؛ مهدی اخترکاوان؛ اصغر محمد مرادی


4. سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر در شکل گیری یک نماد معماری

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 111-127

امین سعیدیان؛ مجتبی قلی؛ احسان زمانی؛ محمدرضا بمانیان