کلیدواژه‌ها = نور روز
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه تطبیقی تأثیرگذاری نور بر حس مکان خانه در خانه‌های سنتی و امروزی

دوره 13، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 97-109

پریسا سامی؛ سارا جلالیان؛ امید دژدار


3. گونه شناسی انواع و مشخصات فنی رف های نوری

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 91-103

فهیمه معتضدیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد


5. عارض هیابی مقررات ملی ساختمان در حوزه بهره مندی از نور روز در شهر قزوین

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 109-121

مجید میری؛ محسن کمپانی سعید