کلیدواژه‌ها = تراکم ساختمانی
تعداد مقالات: 3
2. پهنه‌بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب‌غربی شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 333-346

فهیمه مرزبان؛ مجتبی رفیعیان؛ سید مسلم سیدالحسینی