کلیدواژه‌ها = برزن شش بادگیری
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 297-314

علی زنگی آبادی؛ سعیده مؤیدفر