کلیدواژه‌ها = جابه جایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرات انتخاب روش های جابه جایی برکیفیت دانش فضایی

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 337-348

علی سلطانی؛ محمد قضائی؛ محمدرضا بذرگر


2. نقش مشارکت عمومی در گمانه زنی استعدادهای بومی

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 349-371

فرخ مشیری