کلیدواژه‌ها = بازآفرینی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه طرح مجتمع اخلاصیه هرات (880 - 886 ه.ق.)

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 97-109

مریم طلایی؛ وحیده عفیفی؛ اصغر فهیمی‌فر


3. رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 297-314

علی زنگی آبادی؛ سعیده مؤیدفر