کلیدواژه‌ها = طراحی کاربرمحور
تعداد مقالات: 2
1. طراحی روشنایی محیطی پیست دوچرخه سواری جزیره ی کیش

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 143-154

مریم خلیلی؛ ترانه هوشنگی


2. بررسی تأثیر نورپردازی آگاه از زمینه در فضای دبستان با بهره مندی از طراحی کاربرمحور

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 63-72

محمد سلیمیان ریزی؛ مریم خلیلی؛ فرزانه پاک نژاد