کلیدواژه‌ها = مشخصات فنی
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی انواع و مشخصات فنی رف های نوری

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 91-103

فهیمه معتضدیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد