کلیدواژه‌ها = کیفیت محیط
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با تأکید بر ادراکات ذهنی شهروندان، مورد مطالعاتی: شهر تبریز

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 283-293

سمیه آهنی؛ الهام کاکاوند؛ فاطمه زارعی؛ محمدرضا پورمحمدی


2. بررسی محله کودک محور در بافت های سنتی و جدید با تأکید بر عوامل کیفی، نمونه موردی: سنندج

دوره 10، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 323-336

فاطمه زارعی؛ سمیه آهنی؛ اسماعیل صالحی


4. ارزیابی فضاهای واسط در ورودی شهرها، بر اساس معیارهای کیفیت، مورد مطالعه: ورودی قدیمی شهر کرج

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 187-199

فرخنده جوهری؛ محمد رضا پورجعفر؛ محمدرضا مثنوی؛ احسان رنجبر