کلیدواژه‌ها = چیدمان فضا
تعداد مقالات: 5
1. امکان‌سنجی توسعه مؤلفه‌های چیدمان فضا در تحلیل خانه‌های سنتی

دوره 13، شماره 31، تابستان 1399، صفحه 111-124

مریم کیایی؛ یعقوب پیوسته‌گر؛ علی‌اکبر حیدری


3. کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی محله‌ پیاده‌محور، مورد مطالعاتی: محله‌ امامزاده یحیی تهران

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 237-249

حمید ماجدی؛ زهرا‌سادات سعیده زرآبادی؛ بهاره ایمان‌پور


4. تحلیل سطح و نوع اثرگذاری عوامل کالبدی بر کیفیت زندگی در بافتهای قدیمی شهر بجنورد

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 165-175

علیرضا بندرآباد؛ آیدا صابری؛ سینا عطائی