دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تفاوت نگرش مردم با کارشناسان نسبت به حفاظت و تغییر معماری تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2020.201207.1986

محمود پورسراجیان؛ علیرضا عینی فر؛ پیروز حناچی


شناخت و سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر حس مکان در فضاهای آیینی مازندران، مورد مطالعاتی: تکیه طایفه اسک آمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2022.227895.2182

مرتضی حسن پور؛ حسین سلطان زاده


تبیین مولفه‌های کالبدی معماری مسکونی از ادبیات‌داستانی دوره پهلوی دوم شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2020.230196.2204

سارا حسینی؛ فریبا البرزی؛ امیرحسین امینی


تحلیل عملکرد شناشیر بیرونی با توجه به نقش آن در سایه‌اندازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2021.245271.2317

مرجان سلیمان زاده؛ شاهین حیدری؛ بهروز محمدکاری


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی درس طراحی معماری (2) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از منظر دانشجویان بر مبنای مدل سروکوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2022.154311.1716

مهلقا شاهد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ ارسلان طهماسبی


تبیین نسبت انعطاف‌‌پذیری و سازماندهی فضایی در مسکن با روش نحو ‌فضا، مورد مطالعاتی: مجتمع‌‌های مسکونی آتی‌‌ساز، ماهان و هرمزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2020.230171.2202

بنفشه سادات ضیایی؛ سید هادی قدوسی‌فر؛ کاوه بذرافکن


تبیین مدل ارزیابی انتخاب و ترجیحات در ساختمان‌‌های مسکونی-آپارتمانی در مناطق شهری، مناطق 1، 6، 13 و 22 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2022.231055.2210

نکیسا لطفی مهر؛ کمال رهبری منش؛ حسین ذبیحی؛ جمال الدین سهیلی


بازاندیشی در سیر تحول نظام‌های فکری زیبایی‌‌شناسی معماری مبتنی بر رویکرد انسان‌محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2021.195626.1950

سمیه موسویان؛ بهناز امین زاده؛ آزاده شاهچراغی


سنجش شاخص‌‌های همبستگی «ایده- محصول» در روند ساخت تکاملی در سنت معماری ایران با تاکید بر معماری کاروان‌سراها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2021.277821.2451

سیده آذین نیکنام اصل؛ کاوه بذرافکن؛ پریسا علیمحمدی


بازشناسی الگوی مرکز محله‌های شهر همدان در تناسب با نیازهای زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2022.199303.1973

سیده فائزه اعتماد شیخ الاسلامی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سید رضا مرتضایی


بازنمائی محتوای کیفیت‌های محیطی میادین قاجاری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2022.339570.2658

فاطمه فتوحی اهل؛ احد نژاد ابراهیمی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ یاسر شهبازی


دلوز و نظریه برنامه‌‌ریزی معاصر: نه دولت و نه آنارشیسم سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2022.220148.2133

حجت اله رحیمی؛ حسن رحیمی


فراتحلیل مطالعات حوزه مناطق کلان‌شهری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2022.264906.2392

مجتبی رفیعیان؛ گلاره شاه حسینی؛ هاشم داداش پور


استفاده از شیوه‌ی نوین اخذ عوارض پسماندهای ساختمانی در راستای مدیریت و کاهش پسماندهای ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22034/aaud.2021.244923.2303

شهاب الدین فرزاد؛ حمیدرضا وثوقی‌فر؛ حمیدرضا ربیعی‌فر؛ سید عظیم حسینی