دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل روابط اجتماعی و فرهنگی در پیکره بندی فضایی مسکن با استفاده از روش چیدمان فضا، مورد مطالعاتی: خانه های سنتی بافت فرهنگی-تاریخی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

عاطفه فتح بقالی؛ محمد جواد مقصودی تیلکی؛ معصومه هدایتی مرزبالی


2. چالش بین مدرنیته و سنت- مصرف‌گرایی در معماری میدان تجریش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

مرضیه آزاد ارمکی


3. ارزیابی تأثیر رخداد زلزله بر تغییرات ادراکی- شناختی بازماندگان از مسکن و محیط زندگی، مورد مطالعاتی: زلزله سال 1382 شهر بم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

سعیده اسدی؛ علی شرقی؛ زهیر متکی


4. تبیین تجربه فضای مساجد جامع آذربایجان‌شرقی مبتنی بر نظریه اتمسفر فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

شهره باقرزاده کثیری؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ سید مهدی سیدالماسی


5. تبیین و تدوین مؤلفه‌های مؤثر در طراحی فرم معماری محیط‌های درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

حمیدرضا پارسی؛ مهدیه پورهادی گوابری


6. تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معماری مسکونی معاصر تهران مبتنی بر تحول فضاهای باز و بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

شادی پرتو؛ سعید صالحی؛ علی اکبری؛ حسین ابوالحسن تنهایی


7. تأثیر فرهنگ بر فرم خانه‌های بومی شمال ایران، مورد مطالعاتی: خانه‌های بومی بابل و بابلسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

امین جعفری؛ حسین ذبیحی


8. بهینه‌سازی ابعاد پنجره با توجه به عوامل نور و حرارت در ساختمان‌های مسکونی اقلیم سرد؛ مورد مطالعاتی: شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

میلاد حیرانی پور؛ ریما فیاض؛ مجتبی مهدوی نیا


10. پژوهشی در شیوه ساخت دخمه‌های پارسیان هند و زرتشتیان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

رویا شینی غلامپور؛ داریوش حیدری بنی


11. مطالعه تطبیقی خانه‌های تاریخی و معاصر کرمانشاه به منظور شناسایی شیوه‌های توانمندسازی خرد فضاها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

فائزه طاهری سرمد؛ علیرضا عینی فر؛ آزاده شاهچراغی


12. خوانش طرح‌واره نمای ساختمان‌های شهری معاصر تهران در دوره پهلوی اول و دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

سارا فردپور؛ فریبرز دولت آبادی؛ محمدجواد مهدوی نژاد


13. استعاره و انتزاع راهبردهایی در روش تکه‌انگاری طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

ریحانه مطهری راد؛ علی اصغر ادیبی؛ حسنعلی لقائی


14. بازنمایی ذهن روستاییان در خصوص معماری مسکن بازسازی شده پس از زلزله، مورد مطالعاتی: روستای کنزق اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

فاطمه مهدی زاده سراج؛ یاور رستم زاده


15. ارزیابی نقش مؤلفه‌های آسایش بصری نوری در تعلق مکانی دانشجویان، مورد مطالعاتی: دانشگاه صنعتی شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

امیرمحسن نیکزاد؛ نیلوفر ملک؛ عباس غفاری


16. تبیین معیارهای امکان‌سنجی تبدیل خیابان به پیاده‌راه در مراکز شهرها، مورد مطالعاتی: هسته مرکزی شهر بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

هادی اقاجانی؛ هادی پندار


17. تأملی بر روش‌های کمی و کیفی مطالعات فرم-ریخت‌شناسانه شهری (رویکردها و تکنیک‌ها)، مورد مطالعاتی: بافت تاریخی خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

پانته آ علی پور کوهی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


18. مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیط‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

نازنین علیزاده محوطه کار؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ مریم استادی؛ محمد رضا صفاریان طوسی


19. تحلیلی بر تعارضات مراکز خرید بزرگ ‌مقیاس شهر تهران از منظر منفعت عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

محبویه ایزدپناه؛ میترا حبیبی


20. نقش مفهوم ارتباط معنایی با محیط بر ایجاد احساس کرامت انسانی از نظر مخاطبان فضای همگانی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

مریم سبک خیز؛ اسماعیل شیعه؛ حمیدرضا خانکه؛ شریف مطوف


21. امکان‌سنجی توسعه فضاهای سبز عمودی (بام سبز) به منظور دستیابی به شهر اکولوژیک، مورد مطالعاتی: منطقه 5 شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

الهه طاهری میرقائد؛ حمید صابری


22. سنجش دلبستگی به مکان و نحوه تأثیر مقیاس مکانی بر آن در بافت‌های مختلف شهری، مورد مطالعاتی: شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

مهیار منصف؛ علی اکبر سالاری پور؛ نورالدین عظیمی؛ سامان ابی زاده؛ نادر زالی


23. تحلیل اثرات کاربری اراضی و شبکه حمل‌ونقل بر انتشار گازهای گلخانه‌ای با رویکرد شهر کم‌کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

فرشاد نوریان؛ آرش فتح جلالی؛ تارا ساوجبلاغی