شکل‌دهی به فضاهای متروکه شهر گنبدکاوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، واحد گنبدکاوس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاوس، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد گنبدکاوس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاوس، ایران

10.22034/aaud.2020.83401.1156

چکیده

امروزه در شهرهای کشورمان کمتر شاهد مکان‌های شهری مناسب برای مردم می‌باشیم و همچنین فضاهای بلااستفاده و متروکه در اراضی شهری که کاربری و معنای مشخصی بر آن‌ها حاکم نیست، بسیار به چشم می‌آیند. هدف اصلی این پژوهش، به وجود آوردن و شکل‌دهی به مکان‌های شهری می‌باشد که امروزه با نادیده گرفتن ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و هویتی در عرصه عمومی شهر و عدم توجه به ارتقای کیفیت‌های محیطی، ارتباطات، جابجایی‌های شهری و تأکید ادراک ذهنی طراحان، از بین رفته است. در این راستا، تدوین یک چارچوب نظری و معرفی مؤلفه‌های سازنده شکل‌دهی به مکان (به‌عنوان یک مفهوم امروزی) با تکیه بر اسناد و مطالعات گذشتگان صورت گرفت. سپس محققین با بررسی و تحقیقات میدانی به شناخت شهر و در ادامه محدوده‌های موردنظر (پنج سایت پیشنهادی از زمین‌های متروکه) رسیدند. بعد از آن پرسشنامه‌ای با محتوای مؤلفه‌های شکل‌دهی به مکان و متغیرهای اثرگذار بر آن طراحی و تعداد 405 برگ میان کسبه و آگاهان محلی اطراف محدوده موردهای مطالعاتی انتخاب شده، توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار آماری SPSS جهت ارزیابی میزان اثرگذاری معیارهای مورد نظر استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند در شهرستان گنبدکاوس در اکثر سایت‌های مورد مطالعه، ساکنان این مناطق از مسیر رفت وآمد خود (جداره‌ها، پیاده‌رو و فضای سبز)، همچنین نبود مبلمان شهری مناسب و در نهایت از امکاناتی برای تفریح و گذران اوقات فراغت خود با مشکل رو به رو می‌باشند و بهتر است از مبلمان و المان‌های شهری مناسب به همراه نورپردازی (جهت استفاده توامان در شب و روز) و مصالح متناسب با محیط در فضای شهری استفاده شود. در نهایت در بخش نتایج، پیشنهاداتی عملی برای هر یک از سایت‌ها ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Place shaping, (case study: abandoned urban spaces in Gonbad-e Qabus)

نویسندگان [English]

  • babak fadaei 1
  • ali emami 2
1 Department of Architecture, Gonbad-e Kavus Branch, Islamic Azad University, Gonbad-e Kavus, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Gonbad-e Kavus Branch, Islamic Azad University, Gonbad-e Kavus, Iran
چکیده [English]

Nowadays, there are few suitable urban places for people in our cities. The main aim of this study is to create and shape urban places which are neglected due to less attention to urban domains as well as less attention to promoting environmental quality, communications, urban movements, etc. This research conducted based on a theoretical framework for explanation, redefinition and introduction of place shaping (as a new concept) with emphasis to review of literature. Then, by the use of field studies regarding Gonbad-e Kavus reached to population and sampling. It has been provided a questionnaire as an instrument to collect data and to reach shaping of unused and abandoned spaces in Gonbad-e Kavus. For data analysis used SPSS software and it has been evaluating specific criteria in regard with research topic. These data analyzed in two sections: descriptive findings (demographic characteristics) and analytical findings (tests: Kolmogorov / Smirnov, binomial, Friedman & T) to evaluate the distribution of quantitative variables and identify and prioritize the factors affecting the formation of urban places. The results show in Gonbad-e Kavus in most study sites, residents of the path of movement (walls, sidewalks and green space), as well as lack of suitable street furniture and finally the possibilities for fun and spending their time are faced with a problem. It is better use of urban furniture elements with lighting and use of materials to be used in accordance with the environment in urban space. Finally, in conclusions, practical suggestions are provided on each site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place shaping
  • Urban Spaces
  • Gonbad-e Kavus