تحلیل رفتار حرارتی پوسته خارجی_ ‌نمایی ساختمان با مصالح و تکنولوژی‌های اجرای سنتی و نوین با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، مورد مطالعاتی: ساختمان‌های مسکونی شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، تهران، ایران

10.22034/aaud.2020.102374

چکیده

صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از چالش‌های مهم جهان است. در سال‌های اخیر، نگرانی‌های زیادی در خصوص تبعات زیست‌محیطی مصرف انرژی ایجاد شده است. در کشور ما، بخش ساختمان حدود 40 درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد. پوسته ساختمان به‌عنوان واسطه اصلی بین فضای بیرون و درون نقش اساسی در کنترل شرایط محیطی ایفا می‌کند. این پژوهش به بررسی رفتار حرارتی جداره‌های خارجی ساختمان در شهر مشهد می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی بوده و از طریق مطالعات میدانی جداره‌های خارجی رایج در ساختمان‌های شهر مشهد شناسایی شده و در نرم‌افزار دیزاین بیلدر شبیه‌سازی شده است، همچنین تعدادی از جداره‌های خارجی جدید که زمینه اجرای آن‌ها در شهر مشهد محدود است نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که ضعیف‌ترین دیوار از نظر پاسخ‌دهی حرارتی در بین دیوارهای خارجی رایج در شهر مشهدHCB1 (دیوار با بلوک سفالی 15 سانتی‌متری) و بهینه‌ترین دیوار از نظر صرفه‌جویی انرژی حرارتی A2 (دیوار با بلوک ACC 10 سانتی‌متری و عایق پلی استایرن) می‌باشد که با استفاده از این دیوار به میزان 50 درصد در بار کل و 73 درصد در اتلافات دیوار صرفه‌جویی می‌شود، البته دیوار L2 (دیوار با بلوک لیکا 10 سانتی‌متری و عایق پلی استایرن) در فصول سرد سال عملکرد بهتری دارد و به دلیل ضریب پذیرندگی1 بالاتر مانع خروج گرمای داخل به بیرون می‌شود، در نتیجه انرژی که برای تأمین گرمایش ساختمان لازم است نسبت به بقیه دیوارها کم‌تر است، همچنین در مورد اجرای سیستم نمای خشک هر کدام از دیوارها مشاهده می‌شود که با اجرای نمای خشک از بار کل و اتلافات حرارتی دیوار کاسته می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

External thermal shell thermal behavior analysis - Exposure of building with materials and traditional and modern technology to optimize energy consumption (Case study: Residential buildings in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • mahdi madahi 1
  • mahsa abbasi 2
1 moasese amoozesh ali khavaran, mashhad, iran
2 moasese amoozesh ali khavaran, mashhad, iran
چکیده [English]

Energy saving is one of the most important challenges of today's world. In recent years, increasing concern about the environmental consequences of energy consumption and global warming has doubled the importance of this issue. In our country, the building sector accounts for about 40% of the total energy consumption. The building plays as the main intermediary between the outside and inside of the essential role in controlling the environmental conditions and providing comfort to the inhabitants of the building. This research investigates thermal behavior of external walls of buildings in Mashhad city. The research method was combined in this research and was identified by field studies of the common external walls in Mashhad buildings and simulated in the design of the Billboard software, and have been investigated in terms of energy consumption, as well as a number of new external walls Which are limited to the implementation of them in Mashhad, have been investigated in terms of thermal performance in the Designer Billboard software. The results show that the weakest wall in terms of thermal response between the exterior walls in the city of Mashhad HCB1 and the optimal wall in terms of energy saving and the appropriate thermal response A2, which uses this wall at 50% load The total and 73% are saved in wall losses, although the L2 wall performs better in the cold seasons, and prevents the outflow of heat inside the admittacne because of the energy required to provide the heating of the building. It is less than the rest of the walls, as well as the implementation of the dry facade system of each wall, which is observed by executing The dry façade of the total load and the heat dissipation of the wall are reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal Comfort
  • energy savings
  • external walls
  • the shell of the building
  • The City of Mashhad