تاثیر پروژه‌‌های محرک توسعه بر بهبود احساس امنیت در فرآیند بازآفرینی شهری، مورد مطالعاتی: محله سنگ‌‌سیاه شیراز، محله قلعه‌‌محمود کرمان، محله هارونیه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/aaud.2022.289783.2487

چکیده

پیش از انقلاب صنعتی، محلات شهری با وجود نگه‌داشتن ارزش‌های اجتماعی، طبیعی و فیزیکی خویش به خواسته‌های تقریبا ثابت ساکنین خویش جواب می‌دادند ولی با رشد سریع شهرهای بزرگ ایران ساختمان‌های قدیم و سکونتگاه‌‌ها و محله‌های قدیمی مورد تهدید قرار گرفته‌اند و نیاز به مواردی مانند بازسازی بافت‌های قدیمی و مرمت شهری بیش از پیش احساس می‌شد. به منظور دست‌‌یابی به هدف و جهت بررسی مشکلات این محلات از روش تلفیقی شامل مطالعات توصیفى، اسنادی، تاریخى و علمى برای مشخص کردن روش و خط مشی پژوهش استفاده شد و شاخص‌‌های مورد نیاز برای دست‌‌یابی به اهداف از طریق روش دلفی تایید شدند. سپس با استفاده از مدل SWARA به تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌‌ها پرداخته شد. بافت کهن شهرهای کرمان، شیراز و اصفهان به‌ویژه محدوده‌‌های محله‌‌های قلعه‌‌محمود کرمان، سنگ‌‌سیاه شیراز و هارونیه‌‌ی اصفهان مضاف بر این که انعکاس‌دهنده تاریخ پیشرفت و تحول‌های فرهنگی در گذر زمان هستند آثاری شاخص از فرهنگ و تمدن کشور را در مقیاس ملی و جهانی در خود جای داده‌‌اند، این محلات و مجموعه‌‌های فرهنگی دارای هویت، در گذر زمان بر اثر عوامل مختلفی دچار فرسودگی و دگرگونی ساختاری جمعیتی شده‌‌اند و برای حفظ هویت خود نیازمند رویکردی جامع برای بهسازی و نوسازی خود هستند. نتایج تحلیل در هر سه محله نشان داد که پروژه‌‌های محرک توسعه در بافت تاریخی شهری موجب تقویت احساس امنیت می‌‌شوند و نیز مهم‌‌ترین عامل عدم ‌‌احساس امنیت در بافت فرسوده شکل و ساختار کالبدی بافت است و تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل SWARA نشان داد که در شاخص‌‌های مولفه‌‌ی سطوح، زیرمجموعه بعد محرک توسعه؛ تجهیز و گسترش شبکه‌‌های عمومی؛ در شاخص‌‌های مولفه‌‌ی سطوح، زیرمجموعه بعد امنیت؛ مقیاس فضا و در شاخص‌‌های مولفه‌‌ی سطوح، زیرمجموعه بعد بازآفرینی؛ جذب خانواده‌‌ها با درآمد سرانه‌‌ی بالا، جذب سرمایه‌‌ی داخلی و شاخص بهبود وضعیت اشتغال ساکنین در رتبه‌‌های نخست قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of development stimulus projects on improving the sense of security in the urban regeneration process (Case study: Sang-e-Siah neighborhood of Shiraz, Qala-e-Mahmoud neighborhood of Kerman, Haruniyeh neighborhood of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • maryam zare 1
  • Alireza Bandarabad 2
  • Pooyan Shahabian 3
1 Urban Planning and Design Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Urban Department, Architecture and Urban Faculty, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
3 , Department of Urban Planning, School of Architecture and Urban Development, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Before the Industrial Revolution, urban neighborhoods had maintaining their natural, social and physical values, they responded to the relatively constant needs of their inhabitants. With the rapid growth of Iran's metropolises, old textures and ancient settlements and neighborhoods were threatened, and the need for urban restoration and re-creation of old textures was felt more than ever. In order to achieve the goal and to investigate the problems of these neighborhoods, an integrated method including descriptive, documentary, historical, scientific studies was used to determine the research method and policy and the indicators required to achieve the goals through the method. Delphi were confirmed and then the questionnaires were analyzed using the SWARA model. The ancient texture of the cities of Kerman, Shiraz and Isfahan, especially the neighborhoods of Qaleh Mahmoud Kerman, Sang-e Siah Shiraz and Haruniyeh of Isfahan, in addition to reflecting the history of development and cultural developments over time, are significant works of culture. And have included the civilization of the country on a national and global scale. They are for improvement and renovation. The results of analysis in all three neighborhoods showed that development stimulus projects in the historical urban context strengthen the sense of security and also the most important factor of lack of security in the worn texture is the shape and physical structure of the texture and analysis using From the SWARA model, it was shown that in the component indices of the sub-levels of the development stimulus dimension; Equipping and expanding public networks - and in the component indicators of the subset levels of the security dimension; Space scale - and in the component indices of the subset levels of the regeneration dimension; Attracting high-income families, attracting domestic capital and improving the employment status of residents are in the first place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stimulus for development
  • Security
  • Urban regeneration
  • Worn-out tissue