طراحی روشنایی محیطی پیست دوچرخه سواری جزیره ی کیش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار طراحی صنعتی، دانشکده ی طراحی صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران.

چکیده

دوچرخه سواری و ارائه ی راهکارهایی برای تشویق افراد به استفاده از آن امری ضروری محسوب می شود. جزیره ی زیبای کیش، سالانه پذیرای بیش از یک میلیون و دویست هزار گردشگر است که ورزشهای آبی و همچنین دوچرخه سواری مورد توجه و علاقه ی بسیاری از آنان است. در جزیره ی کیش در طول شبانه روز هزاران نفر از مسافران و گردشگران،
در پیست دوچرخه سواری و در کنار سواحل به این ورزش شاد، مفرح و پرهیجان می پردازند. رسیدگی به پیست دوچرخه سواری 72 کیلومتری کیش و محصولات درون آن امری مهم تلقی می شود. در این پروژه ابتدا و در بخش تئوری  بر اساس روش طراحی کاربرمحور به بررسی مسائل و مشکلات محل های کرایه دوچرخه پرداخته شده است. تعداد سی نفر کاربر در زمان کرایه ی دوچرخه مورد مشاهده قرار گرفته و سؤالاتی از آنان پیرامون مشکلات این محل و تعاملات آنان با بخش های مختلف آن صورت گرفته است. با استفاده از روش جایگزینی عملکرد یکفی تدوین چک لیست طراحی و ایده پردازی مقدماتی صورت گرفته و عوامل تأثیرگذار بر طراحی و فضاسازی محیط مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نورپردازی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های طراحی فضا تعریف شده و بازخوردهای سمیوت کی المان های نورانی و تجربه ی کاربران در حین استفاده، به عنوان زیرساخت های شکل دهنده ی طراحی محسوب شده و تأثیرگذاری آن ها در فاز طراحی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


-- Ajhdari, A. (1390). The Position of Urban Furniture in Citizen’s Culture Improvement. In Mirdashti (Ed.). Design

studies on Industrial Design papers, 1370-1390, 698-705.

-- Beyer, H., & Holtzblatt, K. (1998). Contextual Design. San Francisco: Morgan Kaufmann.

-- Greenbaum, J., & Kyng, M. (1991). Design at Work: Cooperative Design of Computer Systems. New Jersy: Lawrence

Erlbaum Associates Inc. Hillsdale.

-- Maguire, M. (2001,October). Methods to Support Human-Centred Design, Human-Computer Studies. International

Journal of Human-Computer Studies, 55(4), 587-634.

-- Namayandegi, M.H. (1387). Design Process Based on User. In Mirdashti (Ed.). Design studies on Industrial Design

papers, 1370-1390, 552-530.

-- Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Boston, MA: AP Professional.

-- Newsletter 104 (2012), Retrieved 11 August, 2012, from http://www.camcycle.org.uk/newsletters/104/article17.

html & http://en.licht.de/en.

-- Norman, D.A. (1986). User Centered Design: New Perspectives on Human Computer Interaction. New Jersy: L.

Erlbaum Associates Inc. Hillsdale.

-- Schuler, D., & Namioka, A. (1993). Participatory Design: Principles and Practices. New Jersy: Lawrence Erlbaum

Associates Inc. Hillsdale and chapter 11 In Helander’s Handbook of HCI, Elsevier 1997.

-- Taylor, B. (1990). The HUFIT Planning, Analysis and Specification Toolset, Human-Computer Interaction INTERACT'

90 Conference Proceedings. 27-31 August, Amsterdam: North-Holland: (Diaper D., Cockton G., Gilmore

D. and Shackel B., eds)., 371-376.

-- www.cyclemanual.ie (11.08.2014).