نویسنده = قهرمانی، هومن
تعداد مقالات: 2
1. Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh’s Renewal Plan

دوره 7، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 141-158

Mostafa Abbaszadegan؛ Hooman Ghahremani؛ Sepideh Afsari Bajestani


2. قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا (با تأکید بر شهر نیویورک)

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 143-158

هومن قهرمانی؛ اسماعیل شیعه