نویسنده = ماجدی، حمید
تعداد مقالات: 7
1. رویکردی داده بنیاد بر کاربست برنامه‌‌های ساختاری- راهبردی در نظام شهرسازی ایران

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 155-165

مریم دانشور؛ علی غفاری؛ حمید ماجدی


2. برنامه‌ریزی راهبردی در بستر نهادگرایی، نظریه‌ای برای عمل

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 319-328

مریم دانشور؛ علی غفاری؛ حمید ماجدی


3. کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی محله‌ پیاده‌محور، مورد مطالعاتی: محله‌ امامزاده یحیی تهران

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 237-249

حمید ماجدی؛ زهرا‌سادات سعیده زرآبادی؛ بهاره ایمان‌پور


5. شناسایی و اولویت بندی معیارها و شاخص های مؤثر در فرآیند تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری در ایران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 183-197

آرش ثقفی اصل؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی


6. نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 269-277

طاهره نصر؛ حمید ماجدی