نویسنده = حنایی، تکتم
تعداد مقالات: 4
1. شباهت‌های ادراک شناختی بزرگسالان بر مبنای جنسیت

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 279-292

فاطمه بی‌نیاز؛ تکتم حنایی


2. مقایسه ابعاد حس مکان در دو فرهنگ عربی و ایرانی

دوره 11، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 173-184

سیده شیما حسینی بایگی؛ تکتم حنایی؛ مریم استادی


3. چگونگی مسیریابی مردان و زنان در فضای شهری

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 95-105

فرح حبیب؛ تکتم حنایی


4. الگوهای رفتاری و ابزارهای مسیریابی مردان

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 199-210

فرح حبیب؛ تکتم حنایی