نویسنده = داداش پور، هاشم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نحوه ایجاد کمربند سبز و تأثیر آن در هدایت و کنترل رشد شهری حریم تهران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 293-303

هاشم داداش پور؛ محمد جوادی؛ مجتبی رفیعیان


2. بررسی امکان سنجی تاثیر فرم و تراکم بلوکهای مسکونی بر مصرف انرژی شهر، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 107-116

مجتبی رفیعیان؛ آرمان فتح جلالی؛ هاشم داداش پور