نویسنده = جوادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نحوه ایجاد کمربند سبز و تأثیر آن در هدایت و کنترل رشد شهری حریم تهران

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 293-303

هاشم داداش پور؛ محمد جوادی؛ مجتبی رفیعیان