نویسنده = طالعی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و کاربرد الگوریتم ژنتیک در مکان یابی مراکز خرید با شرایط رقابتی

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 305-320

سعید رشیدی؛ محمد طالعی؛ احید نعیمی