نویسنده = رضازاده، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر قابلیت پیاده مداری محله ها بر رضایتمندی سکونتی، نمونه موردی: محله چیذر

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 321-331

راضیه رضازاده؛ لاله لطیفی اسکویی