نویسنده = قلعه نوئی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیلی بر حساسیت رفتار سفر (وسیله سفر) نسبت به شکل شهر

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 383-408

محمود محمدی؛ محمود قلعه نوئی؛ عنایت اله میرزایی