نویسنده = ضرابی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی راهبردی توسعه خدمات الکترونیک در شهر یزد

دوره 7، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 409-424

سعیده مؤیدفر؛ اصغر ضرابی