نویسنده = حسینی، سیدباقر
تعداد مقالات: 2
2. میزان رضایتمندی ساکنان محله نارمک از فضاهای باز و تسهیلات عمومی محیط مسکونی

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 45-59

حسام جواهرپور؛ سیدباقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی