نویسنده = عطایی همدانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. همگونی کالبدی زیستگاهها فارغ از ارتباطات قومی (بررسی تطبیقی کالبدی روستای میمند کرمان و مساوردی کلرادو)

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 111-126

محمدرضا عطایی همدانی؛ امیر نیک نفس؛ سید مجید مفیدی شمیرانی