نویسنده = عمرانی پور، علی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی معماری با رویکرد بیونیک، نمونه موردی طراحی پوسته های معماری با الهام از صدف آبالون

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 127-140

فاطمه قارونی؛ علی عمرانی پور؛ محمد یزدی