نویسنده = کاشانی جو، خشایار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان، نمونه موردی: محله نظامیه تهران

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 239-249

خشایار کاشانی جو؛ سارا هرزندی؛ ایلناز فتح العلومی