نویسنده = پیرایه گر، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح پایداری اجتماعی در دو خیابان مطهری و 22 بهمن شهر رشت

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 363-372

پویان شهابیان؛ میلاد پیرایه گر