نویسنده = شیعه، اسماعیل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر بزرگراه بر ساختار اجتماعی محله های شهری: نمونه موردی محله های فدک و کرمان تهران

دوره 6، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 373-382

اسماعیل شیعه؛ سمانه جلیلی صدرآباد؛ سمیه جلیلی صدرآباد


2. نقش پیوستگی فضاهای سبز در هویت بخشی طبیعی به شهر (مورد مطالعاتی شهرکرد)

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 315-321

اسماعیل شیعه؛ حسین مشرف دهکردی


3. قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا (با تأکید بر شهر نیویورک)

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 143-158

هومن قهرمانی؛ اسماعیل شیعه