نویسنده = حیدری، احمد
تعداد مقالات: 2
1. سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

دوره 12، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 99-109

سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ احمد حیدری؛ امیرمحمد فرخی؛ حسن سجادزاده


2. تأثیر پیکربندی فضایی خوابگاه‌های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 209-223

محمد تقی نظرپور؛ احمد حیدری؛ مرضیه سلیمی