نویسنده = احدی، امین اله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کیفیت بازشوها در رضایتمندی از محرمیت در مجموعه های مسکونی، نمونه موردی: مجموعه مسکونی شوشترنو

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 157-168

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ امین اله احدی