نویسنده = سیدین، سید امین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بلندمرتبه سازی بر انعطاف پذیری محیط و پایداری آن

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 235-243

سید امین سیدین؛ کسری عقلی مقدم