نویسنده = سوادکوهی فر، ساسان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب پذیری معابر طبقاتی، نمونه موردی: بزرگراه شهید صدر تهران

دوره 8، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 313-328

علی سعیدی؛ ساسان سوادکوهی فر؛ یزدان یاوری