نویسنده = سیلوایه، سونیا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل میزان و کیفیت توجه به جایگاه اقلیم در مطالعات معماری ایران

دوره 10، شماره 19، تابستان 1396، صفحه 69-77

محمدجواد مهدوی نژاد؛ سونیا سیلوایه؛ یحیی نوریان


2. بررسی نقش گنبد در شکل دهی به مرکزیت معماری مسجد

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 19-30

محمدرضا بمانیان؛ سونیا سیلوایه