نویسنده = جواهرپور، حسام
تعداد مقالات: 1
1. میزان رضایتمندی ساکنان محله نارمک از فضاهای باز و تسهیلات عمومی محیط مسکونی

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 45-59

حسام جواهرپور؛ سیدباقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی