نویسنده = ذکری، عباس
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عوامل حس تعلق به مکان در بهبود کیفیت زندگی ساکنان خانه سالمندان

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 293-300

عباس ذکری؛ سمانه جمالزاده