نویسنده = سعیدیان، امین
تعداد مقالات: 1
1. سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر در شکل گیری یک نماد معماری

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 111-127

امین سعیدیان؛ مجتبی قلی؛ احسان زمانی؛ محمدرضا بمانیان