نویسنده = علی الحسابی، مهران
تعداد مقالات: 3
1. چارچوبی جهت اولویت‌بندی فضا به منظور بهبود شرایط احساسی

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 199-213

سارا دانشمند؛ مهران علی الحسابی


2. ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 247-257

مهران علی الحسابی؛ فرخنده رفیعی