نویسنده = خطیبی، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات شهر الکترونیک بر ساختار کالبدی شهر، نمونه مورد مطالعه فردیسِ کرج

دوره 5، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 373-385

رضا فرین مهر؛ سید محمدرضا خطیبی