نویسنده = سوری، الهام
تعداد مقالات: 1
1. "آینده به کمک طراحی " چیست؟

دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 86-88

الهام سوری؛ سمیرا مشایخی