نویسنده = پوراحمد، احمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل سیر تحول و تکوین "شهر" و "دولت" در اندیشه ابن خلدون

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 91-102

موسی پژوهان؛ احمد پوراحمد؛ احمد خلیلی


2. بررسی اثر مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسلامشهر

دوره 4، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 49-61

احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ زیبا پرنون