نویسنده = قدمی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت دسترسی شهروندان با تأثیرگذاری شیوه سفر، نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر

دوره 4، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 133-142

مصطفی قدمی؛ رحیم بردی انا مراد نژاد؛ سیده سحر محمدی