نویسنده = رضایی شهابی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مدل ضریب تکاثر در توسعه صنعت گردشگری در استان آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-8

مهین نسترن؛ رامین رضایی شهابی