نویسنده = ابراهیم نیا، وحیده
تعداد مقالات: 1
1. روش‌ها و مدل‌های تخصیص کاربرد زمین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 9-22

وحیده ابراهیم نیا؛ مژگان رسولی؛ سمیه زندیه