نویسنده = احمدیان تازه محله، کاوه
تعداد مقالات: 1
1. اثر نور مصنوعی و آلودگی نوری در پار کها و فضای سبز شهری بر زمان گلدهی و رشد گیاهان زینتی

دوره 7، اولین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1393، صفحه 85-92

عطاء ملکی؛ کاوه احمدیان تازه محله؛ ساسان رضادوست