نویسنده = سلیمیان ریزی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نورپردازی آگاه از زمینه در فضای دبستان با بهره مندی از طراحی کاربرمحور

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 63-72

محمد سلیمیان ریزی؛ مریم خلیلی؛ فرزانه پاک نژاد