نویسنده = پاکزاد، جهانشاه
تعداد مقالات: 2
1. پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها

دوره 9، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 163-172

جهانشاه پاکزاد؛ کاوه عین اللهی


2. بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 121-132

جهانشاه پاکزاد؛ عاطفه مجتبی زاده؛ رضا احمدیان