نویسنده = خلیلی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی روشنایی محیطی پیست دوچرخه سواری جزیره ی کیش

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، بهار 1394، صفحه 143-154

مریم خلیلی؛ ترانه هوشنگی