نویسنده = خاک‌زند، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. Historical Analysis of the Role of Bazaar on the Formation of Iranian Islamic Urban Forms; Case Study: Shiraz, Iran

دوره 12، شماره 26، بهار 1398، صفحه 89-101

Ali Reza Sadeghi؛ Mehdi Khakzand؛ Sina Jangjoo


2. مروری بر رابطه معماری بومی و اقلیم با بررسی شاخص‌های آسایش حرارتی، مورد مطالعاتی: شهر نوشهر

دوره 11، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 69-79

حمیدرضا دلفانیان؛ مهدی خاک‌زند؛ سعید کامیابی


3. Adaptation as a Design Method in Architecture, Case Study: a House at Martha’s Vineyard

دوره 10، شماره 18، بهار 1396، صفحه 13-21

Saeid Babaei؛ Mehdi Khakzand